Organizator

Nastavite možnost za izbrani slog.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Stran – zavihek Organizator

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni vnosa in izberite Spremeni/Nov – zavihek Organizator


Ime

Prikaže ime za izbrani slog. Če ustvarjate ali spreminjate slog po meri, vnesite ime za slog. Imena prednastavljenega sloga ne morete spremeniti.

Naslednji slog

Izberite obstoječi slog, ki naj sledi trenutnemu slogu v dokumentu. Pri slogih odstavkov se naslednji slog uporabi, ko s pritiskom vnašalke oblikujete nov odstavek. Pri slogih strani se naslednji slog uporabi, ko oblikujete novo stran.

Povezano z

Izberite obstoječi slog, na katerem naj temelji nov slog, ali pa ne izberite nobenega in določite lasten slog.

Kategorija

Prikaže se kategorija za trenutni slog. Če ustvarjate ali spreminjate nov slog, na seznamu izberite »Slogi po meri«.

Ikona opombe

Kategorije prednastavljenega sloga ne morete spremeniti.


Vsebuje

Opisana so relevantna oblikovanja, ki so uporabljena v trenutnem slogu.

Dodeli tipko za bližnjico

Odpre zavihek Orodja – Prilagodi – Tipkovnica, kjer lahko trenutnemu Slogu dodelite tipko za bližnjico.