Zamiki in razmiki

Določijo se možnosti zamikov in razmikov v odstavku.

Ikona opombe

Če želite spremeniti merske enote, ki se uporabljajo v tem pogovornem oknu, izberite – LibreOffice Writer – Splošno, nato pa novo mersko enoto na področju Nastavitve.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Odstavek – zavihek Zamiki in razmiki

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni vnosa in izberite Spremeni/Nov – zavihek Zamiki in razmiki


Zamik

Navedite presledek, ki naj ostane med levim in desnim robom strani ter odstavkom.

Pred besedilom

Vnesite velikost razmika, ki naj ločuje odstavek od roba strani. Če želite odstavek razširiti v rob strani, vnesite negativno število. V jezikih, kjer se bere in piše z leve proti desni, je levi rob odstavka zamaknjen glede na levi rob strani. V jezikih, kjer se bere in piše z desne proti levi, je desni rob odstavka zamaknjen glede na desni rob strani.

Za besedilom

Vnesite razmik, za kolikor naj bo odstavek zamaknjen od roba strani. Če želite odstavek razširiti v rob strani, vnesite negativno število. V jezikih, kjer se bere in piše z leve proti desni, je desni rob odstavka zamaknjen glede na desni rob strani. V jezikih, kjer se bere in piše z desne proti levi, je levi rob odstavka zamaknjen glede na levi rob strani.

Prva vrstica

Zamakne prvo vrstico odstavka za vrednost, ki jo vnesete. Če želite ustvariti viseči zamik, vnesite pozitivno vrednost v polje »Pred besedilom« in negativno vrednost v polje »Prva vrstica«. Če želite zamakniti prvo vrstico odstavka, ki je oštevilčena ali označena, izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje – Položaj.

Razmik

Navedite presledek, ki naj ostane med izbranimi odstavki.

Nad odstavkom

Vnesite presledek, ki naj ostane nad izbranim odstavkom oziroma izbranimi odstavki.

Pod odstavkom

Vnesite presledek, ki naj ostane pod izbranim odstavkom oziroma izbranimi odstavki.

Ne dodaj razmika med odstavka istega sloga

Določa, da se razmik pred ali za tem odstavkom ne bo uveljavil, če ima prejšnji ali naslednji odstavek enak slog.

Razmik med vrsticami

Navedite presledek med vrsticami besedila v odstavku.

Enojno

V trenutnem odstavku se uporablja enovrstični razmik. To je privzeta nastavitev.

1,5 vrstice

Razmik med vrsticami nastavi na poldrugo vrstico.

Dvojno

Razmik med vrsticami nastavi na dve vrstici.

Sorazmerno

Izberite to možnost, nato pa v polje vnesite vrednost v odstotkih, kjer 100 % ustreza enojnemu razmiku med vrsticami.

Najmanj

Najmanjši razmik med vrsticami nastavi na vrednost, ki jo vnesete v polje.

Ikona namiga

Če v odstavku uporabljate različne velikosti pisave, se razmik med vrsticami samodejno prilagodi največji velikosti pisave. Če želite imeti identični razmik za vse vrstice, v Najmanj navedite vrednost, ki ustreza največji velikosti pisave.


Vodilno

Določi velikost navpičnega razmika, ki je vstavljen med dve vrstici.

od

Vnesite vrednost za razmik med vrsticami.

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.