Številke / Oblika

Določite možnosti oblikovanja za izbrane celice.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni v glavi stolpca v odprti tabeli zbirke podatkov – izberite Oblikovanje stolpca – zavihek Oblika

Izberite Oblika – Os – Os Y – zavihek Številke (dokumenti z grafikoni)

tudi kot pogovorno okno Oblikovanje številk za tabele in polja v dokumentih z besedilom: Izberite Oblika – Oblikovanje številk oziroma izberite Vstavi – Polje – Dodatna polja – zavihek Spremenljivke in izberite »Dodatne oblike« v seznamu Oblika.


Kategorija

Na seznamu izberite kategorijo, nato pa izberite slog oblikovanja v polju Oblika.

Oblika

Izberite, kako želite imeti prikazano vsebino izbranih celic. Koda za izbrano možnost je prikazana v polju Koda oblike.

Polja seznamov za kategorijo valute

Izberite valuto in se premaknite na vrh seznama Oblika, če si želite ogledati možnosti za oblikovanje valute.

Ikona opombe

Koda oblike za valute uporablja obliko [$xxx-nnn], pri kateri xxx predstavlja simbol valute in nnn kodo valute. Posebni bančni simboli, kot je EUR (za evro), ne zahtevajo kode države. Oblika valute ni odvisna od jezika, ki ga izberete v polju Jezik.


Jezik

Določi nastavitev jezika za izbrane . Ko je jezik nastavljen na Samodejno, LibreOffice samodejno uporabi oblike številk, ki so povezane s privzetim jezikom sistema. Izberite katerega koli izmed jezikov, če želite popraviti nastavitve za .

Nastavitev jezika zagotovi, da se oblike zapisa datuma in oblike valut ter decimalno ločilo in ločilo tisočic ohranijo tudi, če je dokument odprt v operacijskem sistemu, ki uporablja drugačno nastavitev privzetega jezika.

Izvorna oblika

Uporablja enako obliko številk kot celice, ki vsebujejo podatke za grafikon.

Možnosti

Določite možnosti za izbrano obliko.

Decimalna mesta

Vnesite število decimalnih mest, ki jih želite imeti prikazane.

Mesta imenovalca

Vnesite število mest imenovalca, ki jih želite videti prikazane v obliki ulomka.

Vodilne ničle

Vnesite najvišje število ničel, ki naj bodo prikazane pred decimalno vejico.

Negativna števila v rdeči barvi

Spremeni barvo pisave za negativna števila v rdečo.

Uporabi ločilo tisočic

Vstavi ločilo med tisočice. Vrsta ločila, ki je uporabljen, je odvisna od vaših nastavitev jezika.

Inženirski zapis

Inženirski zapis, ki je vrsta znanstvenega zapisa, zagotavlja, da je eksponent večkratnik števila 3.

Koda oblike

Prikaže kodo za obliko številke za izbrano obliko. Vnesete lahko tudi obliko po meri. Naslednje možnosti so na voljo le za uporabniško določene oblike številk.

Dodaj

Doda kodo za obliko številke, ki ste jo vnesli v uporabniško določeno kategorijo.

Izbriši

Izbriše izbrano obliko številke. Spremembe postanejo veljavne, potem ko ponovno zaženete LibreOffice.

Uredi komentar

Doda komentar k izbrani obliki številke.

Vrstica Ime

Vnesite komentar za izbrano obliko številke in kliknite izven tega polja.

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.