Učinki pisave

Določite učinke pisave, ki jih želite uporabiti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Znak – zavihek Učinki pisave

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni vnosa in izberite Spremeni/Nov – zavihek Učinki pisave


Spremembe se uporabijo za trenutni izbor, za celo besedo, na kateri je kazalka, ali za novo besedilo, ki ga vtipkate.

Barva pisave

Nastavi barvo za izbrano besedilo. Če izberete Samodejno, je barva besedila nastavljena na črno pri svetlih ozadjih in na belo pri temnih ozadjih.

Ikona opozorila

Barva besedila ni upoštevana na zaslonu, če je potrjeno polje Uporabi samodejno barvo pisave za prikaz na zaslonu v LibreOffice – Pripomočki za invalide.


Relief

Izberite učinek reliefa, ki se uporabi za izbrano besedilo. Relief Izbočeno povzroči, da so znaki videti, kot če bi bili dvignjeni nad stranjo. Relief Vrezano povzroči, da so znaki videti, kot če bi bili vtisnjeni v stran.

Oris

Prikaže oris izbranih znakov. Ta učinek ne deluje pri vsaki pisavi.

Senca

Doda senco, ki pada pod in na desno od izbranih znakov.

Nadčrtovanje

Izberite slog nadčrtovanja, ki ga želite uporabiti. Če želite imeti nadčrtane samo besede, potrdite polje Posamezne besede.

Barva za nadčrtovanje

Izberite barvo za nadčrtovanje.

Prečrtano

Izberite slog prečrtanja za izbrano besedilo.

Ikona opombe

Če shranite vaš dokument v formatu programa Microsoft Word, se vsi slogi prečrtanja pretvorijo v slog enojno prečrtano.


Podčrtovanje

Izberite slog nadčrtovanja, ki ga želite uporabiti. Če želite imeti nadčrtane samo besede, potrdite polje Posamezne besede.

Ikona opombe

Če uporabite podčrtovanje za nadpisano besedilo, se podčrtovanje dvigne na raven nadpisanega. Če je podčrtana beseda v normalnem besedilu, se podčrtovanje ne dvigne.


Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Ikona

Podčrtano

Barva za podčrtovanje

Izberite barvo podčrtovanja.

Posamezne besede

Uporabi izbrani učinek samo za besede in prezre presledke.

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Poudarno znamenje

Izberite znak, ki naj se prikaže preko ali pod celotno dolžino izbranega besedila.

Položaj

Določite, kje naj se prikažejo poudarna znamenja.

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.