Predmet

Vstavi vdelani predmet v dokument, vključno s formulami, 3D-modeli, grafikoni in predmeti OLE.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Predmet


Formula

Vstavi formulo v trenutni dokument.

Predmet OLE

Vstavi predmet OLE v trenutni dokument. Predmet OLE je vstavljen kot povezava ali vdelan predmet.