Izberi vir

Izbere optični bralnik, ki ga želite uporabiti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Medijska datoteka – Optično preberi – Izberi vir