Komentar

Vstavi komentar okoli izbranega besedila ali na trenutnem položaju kazalke.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Komentar


Vstavljanje komentarjev

V programu Writer ukaz Vstavi – Komentar ali kombinacija tipk +C vstavi sidro komentarja na trenutni položaj kazalke. Polje komentarja je prikazano na robu strani, kjer lahko vnesete besedilo svojega komentarja. Črta povezuje sidro in polje komentarja. Če je izbrano besedilo v določenem obsegu, se komentar pripne temu obsegu besedila.

V modulih Calc, Draw in Impress ukaz Vstavi – Komentar vstavi komentar.

Ime avtorja in datum s časom nastanka tega komentarja sta prikazana na dnu polja komentarja.

Komentarji različnih avtorjev so obarvani različno. Izberite – LibreOffice – Uporabniški podatki, kjer vnesete svoje ime, ki bo prikazano kot ime avtorja komentarja.

Urejanje komentarjev

Vsak uporabnik s pravico pisanja v dokument z besedilom lahko ureja in briše komentarje vseh avtorjev.

Polje ikone vsebuje ikono s puščico navzdol. Kliknite ikono, da odprete meni z nekaterimi ukazi za brisanje komentarjev.

Izberite ukaz za brisanje trenutnega komentarja, vseh komentarjev istega avtorja (kot je avtor trenutnega komentarja) ali vseh komentarjev v dokumentu.

Če je avtor komentarja nekdo drug, se v kontekstnem meniju pokaže ukaz Odgovori. Ta ukaz vstavi nov komentar tik ob komentarju, na katerega želite odgovoriti. Sidro obeh komentarjev je isto. Vnesite besedilo svojega odgovora v nov komentar. Shranite in pošljite svoj dokument drugim avtorjem, ki lahko nato prav tako dodajo svoje odgovore.

Uporabite Pogled – Komentarji, če želite prikazati ali skriti vse komentarje.

V pogovornem oknu Najdi in zamenjaj lahko potrdite možnost, da iskanje poteka tudi v besedilih komentarjev.

Krmarjenje med komentarji v dokumentih z besedilom

Ko se kazalka nahaja v komentarju, lahko za skok na naslednji komentar pritisnete kombinacijo tipk +naslednja stran, za skok na prejšnji komentar pa tipki +prejšnja stran.

Ko se kazalka nahaja v navadnem besedilu, pritisnite zgoraj omenjene tipke, če želite skočiti na sidro naslednjega oziroma prejšnjega komentarja. Za skok z enega sidra komentarja na drugo lahko uporabite tudi majhno okno Krmarja pod navpičnim drsnikom.

Ikona namiga

Če želite videti vse komentarje, lahko odprete tudi Krmarja. Desno kliknite ime komentarja v Krmarju, če želite urediti ali izbrisati komentar.


Tiskanje komentarjev

Če želite spremeniti možnosti tiskanja komentarjev za vse besedilne dokumente, izberite Orodja – Možnosti – LibreOffice Writer – Tiskanje.

Komentarji v preglednicah

Ko komentar pripnete celici, se pojavi oblaček, kamor lahko vnesete besedilo. Majhen kvadrat v desnem zgornjem kotu celice označuje položaj komentarja. Če želite stalen prikaz komentarja, desno kliknite celico in izberite Pokaži komentar.

Lastnosti komentarja kot predmeta (npr. barvo ozadja) spremenite tako, da izberete Pokaži komentar, nato desno kliknete komentar (ne dvokliknite besedila).

Če želite urejati viden komentar, dvokliknite besedilo komentarja. Če želite urejati komentar, ki ni stalno viden, desno kliknite v celico, ki vsebuje komentar, nato izberite Uredi komentar. Če želite določiti oblikovanje besedila komentarja, desno kliknite besedilo komentarja v urejevalnem načinu.

Če želite spremeniti položaj ali velikost komentarja, povlecite rob ali oglišče komentarja.

Če želite izbrisati komentar, desno kliknite celico, nato izberite Izbriši komentar.

Lahko pa tudi desno kliknete ime komentarja v oknu Krmar in izberete med ukazi za urejanje.

Če želite nastaviti tiskanje komentarjev v svoji preglednici, izberite Oblika – Stran, nato kliknite zavihek Delovni list.

Ikona opombe

V modulu Impress lahko uporabite pogled opomb za pisanje ene strani opomb za vsako prosojnico. Poleg tega lahko na prosojnice vstavite komentarje.