Filter

Nastavite pogoje za filtriranje seznama sprememb na zavihku Seznam.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Sledi spremembam – Upravljaj – zavihek Filter


Datum

Filtrira seznam sprememb glede na datum in čas, ki ga določite.

Nastavi datum/čas

Ikona

V ustrezna polja vnese trenutni datum in čas.

Avtor

Filtrira seznam sprememb glede na ime avtorja, ki ga izberete na seznamu.

Komentar

Filtrira komentarje sprememb glede na ključne besede, ki jih vnesete.

Ikona namiga

Ko filtrirate komentarje, lahko uporabite tudi regularne izraze (nadomestne znake).