Komentar

Vnesite komentar za zabeleženo spremembo.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Sledi spremembam – Komentiraj

Izberite Uredi – Sledi spremembam – Upravljaj – zavihek Seznam. Kliknite vnos s seznama in odprite kontekstni meni. Izberite Uredi komentar


Ikona opombe

Komentar lahko priložite, ko , ali v pogovornem oknu Upravljaj spremembe.