Beleži spremembe

Sledi vsaki spremembi trenutnega dokumenta tako, da zapiše avtorja in datum spremembe.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Sledi spremembam – Beleži


Naslednjim spremembam program sledi, ko je aktiven ukaz beleži spremembe: