Najdi in zamenjaj

Najde ali zamenja besedilo ali oblike trenutnega dokumenta.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Najdi in zamenjaj

+H

V vrstici Standardno kliknite

Ikona

Najdi in zamenjaj


Najdi

Vnesite besedilo, ki ga želite poiskati, ali na seznamu izberite prejšnje iskanje.

Iskalne možnosti so navedene v polju Najdi in na območju Razne možnosti pogovornega okna.

Razlikuj velike in male črke

Razlikuje med velikimi in malimi znaki.

Išče celotne besede ali celice, ki so enake iskanemu besedilu.

Zamenjaj

Vnesite nadomestno besedilo ali na seznamu izberite prejšnje nadomestno besedilo ali slog.

Možnosti zamenjave so navedene v pogovornem oknu v polju Najdi in na področju Razne možnosti.

Najdi prejšnje

Najde in izbere prejšnjo pojavitev besedila ali oblike, ki jih iščete v dokumentu.

Najdi naslednje

Najde in izbere naslednjo pojavitev besedila ali oblike, ki jih iščete v dokumentu.

Zamenjaj

Zamenja izbrano besedilo ali obliko, ki ste jo iskali, in nato začne iskati naslednjo pojavitev.

Zamenjaj vse

Zamenja vse pojavitve ali oblikovanje, ki ga želite zamenjati.

Razne možnosti

Prikaže več ali manj iskalnih možnosti. Če želite skriti razširjene iskalne možnosti, znova kliknite ta napis.

Samo trenutni izbor

Preišče le izbrano besedilo ali celice.

Zamenjaj v nasprotno smer

Iskanje se začne na mestu trenutne kazalke in poteka nazaj proti začetku datoteke.

Iskanje podobnosti

Poiščite izraze, ki so podobni besedilu v polju Najdi. Izberite to potrditveno polje in nato kliknite gumb Podobnosti za določitev možnosti iskanja po podobnosti.

Razlikuj širine znakov (samo če so azijski jeziki omogočeni)

Razlikuje med znakovnimi oblikami polovične in polne širine.

Zveni kot (japonščina) (le če so omogočeni azijski jeziki)

Vam omogoča, da določite iskalne možnosti za podobno zapisovanje, ki se uporablja v japonskem besedilu. Izberite to potrditveno polje in nato kliknite gumb Zvoki za določitev iskalnih možnosti.

Iskanje v japonščini

Zapri

Zapre pogovorno okno in shrani vse spremembe.

Ikona namiga

Ko zaprete pogovorno okno Najdi in zamenjaj, lahko še vedno iščete z uporabo nazadnje vnesenih iskalnih pogojev, s pritiskom tipk dvigalka++F.