Pošlji

Pošlje kopijo trenutnega dokumenta v drug program.

Za dostop do tega ukaza ...

Meni Datoteka – Pošlji


Dokument kot e-poštno sporočilo

Odpre novo okno v privzetem programu za elektronsko pošto s trenutnim dokumentom kot prilogo. Uporabljena je trenutna oblika zapisa.

Dokument kot priloga PDF

Prikaže pogovorno okno Izvozi kot PDF, izvozi trenutni dokument v PDF (Portable Document Format) in odpre okno za pošiljanje elektronskega sporočila z dokumentom PDF kot prilogo.