Zapri

Zapre trenutne dokumente, ne da bi zaprl program.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Zapri


Ukaz Zapri zapre vsa odprta okna trenutnega dokumenta.

Če ste trenutni dokument spreminjali, vas program vpraša, če želite shraniti spremembe.

Ko zaprete zadnje odprto okno z dokumentom, vstopite v Začetno središče.