Pogosto uporabljeni gumbi

Prekliči

S klikom na Prekliči se zapre pogovorno okno brez shranitve sprememb.

Dokončaj

Uveljavi vse spremembe in zapre čarovnika.

Orodne vrstice

S klikom na puščico poleg nekaterih ikon se odpre orodna vrstica. Orodno vrstico premaknete tako, da povlečete naslovno vrstico. Ko spustite miškin gumb, ostane orodna vrstica na novem mestu. Naslovno vrstico povlecite na drugo mesto ali jo povlecite do roba okna, kjer bo orodna vrstica zasidrana. Zaprite orodno vrstico s klikom na ikono Zapri okno. Orodna vrstica bo ponovno vidna, če izberete Pogled – Orodne vrstice – (ime orodne vrstice).

Pomikalnik

  1. V kontrolnikih obrazca ima pomikalnik lastnost številskega, valutnega, datumskega ali časovnega polja. Če je možnost »Pomikalnik« vključena, polje prikazuje par puščičnih simbolov, ki kažeta v nasprotni smeri, navpično ali vodoravno.

  2. V Basic IDE je pomikalnik (ali vrtilno polje) skupno ime, uporabljeno za številsko polje z dvema puščičnima simboloma.

V polje poleg pomikalnika lahko vnesete številsko vrednost ali izberete to vrednost s puščičnima gumboma navzgor in navzdol. Na tipkovnici lahko pritisnete smerni tipki navzgor ali navzdol, s čimer povečate ali zmanjšate vrednost. Pritisnete lahko tipki prejšnja stran in naslednja stran, da izberete največjo ali najmanjšo dovoljeno vrednost.

Če polje ob pomikalniku vsebuje številske vrednosti, lahko določite tudi mersko enoto, npr. 1 cm ali 5 mm, 12 tč ali 2".

Pretvori

Če kliknete naprej v pogovornem oknu, se ta gumb imenuje Naprej. Na zadnji strani se gumb imenuje Pretvori. S klikom na gumb se začne dejanska pretvorba.

Kontekstni meni

Če želite aktivirati kontekstni meni predmeta, kliknite najprej predmet z gumbom miške, da ga izberete, in nato. Nekatere kontekstne menije lahko prikličete tudi, če predmet ni izbran. Kontekstne menije lahko najdemo skoraj povsod v LibreOffice.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente po potrditvi.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi.

Metrika

V vhodna polja lahko vnesete vrednote v različnih merskih enotah. Privzeta enota ameriške različice so palci, slovenske različice pa (centi)metri. A če želite presledek, širok natanko 1cm, vtipkajte »1cm«. Dodatne enote so na razpolago glede na kontekst, npr. 12 pt za 12 točkovni razmik. Če je vrednost nove enote nerealna, program uporabi vnaprej določeno največjo ali najmanjšo vrednost.

Zapri

Zapre pogovorno okno in shrani vse spremembe.

Zapri

Zapre pogovorno okno.

Uporabi

Uporabi spremenjene ali izbrane vrednosti brez zapiranja pogovornega okna.

Skrči / Maksimiraj

Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Maksimiraj. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti.

Pogovorno okno se samodejno pomanjša, ko z miško kliknete v delovni list. Takoj ko spustite miškin gumb, se pogovorno okno obnovi in obseg sklica, določen z miško, je v dokumentu označen z modrim okvirom.

Ikona

Skrči

Ikona

Maksimiraj

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Naprej

Kliknite gumb Naprej in čarovnik uporabi trenutne nastavitve pogovornega okna ter nadaljuje z naslednjim korakom. Če ste pri zadnjem koraku, se ta gumb imenuje Ustvari.

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Ponastavi

Ponastavi spremembe v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko je bilo to pogovorno okno odprto. Ko zaprete pogovorno okno, se potrditveno okno ne pojavi.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti.

Ikona opozorila

Potrditveno okno se ne pojavi. Če pogovorno okno potrdite z V redu, se ponastavijo vse nastavitve v tem pogovornem oknu.


Standardno

Ponastavi vrednosti, vidne v pogovornem oknu, nazaj na privzete vrednosti namestitve.

Ikona opozorila

Potrditev se ne pojavi, dokler niso ponovno naložene privzete vrednosti.


Nazaj

Ogled izbir v pogovornem oknu iz prejšnjih korakov. Trenutne nastavitve ostanejo nespremenjene. Ta gumb je mogoče aktivirati samo od druge strani naprej.

Možnosti

Za razširitev pogovornega okna kliknite gumb Možnosti, da se prikažejo nadaljnje možnosti. Ponovno kliknite za obnovitev pogovornega okna.

Glejte tudi naslednje funkcije:

Iskanje podpira regularne izraze. Vnesete lahko npr. »vse.*«, da najdete prvo mesto, kjer se nahaja »vse«, in kateremu sledi karkoli. Če želite iskati besedilo, ki je tudi običajen izraz, morate pred vsak znak vnesi znak \. Samodejno vrednotenje regularnega izraza lahko vklopite in izklopite v LibreOffice Calc – Izračuni.

Če se pojavi napaka, funkcija vrne logično ali številsko vrednost.

(Ta ukaz je dostopen le prek kontekstnega menija).

Z dvoklikom na orodje ga lahko uporabljate za več opravil. Če prikličete orodje z enim samim klikom, se povrne nazaj na zadnji izbor po končanem opravilu.

Pritisnite tipki dvigalka+F1 in pokažite na kontrolnik, da izveste več o njem.

Gumbi pogovornega okna Možnosti

V redu

Shrani spremembe na strani in zapre pogovorno okno Možnosti.

Prekliči

Zapre pogovorno okno Možnosti in opusti vse opravljene spremembe.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Ikona opozorila

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.