Sestavljanje predmetov 3D

Predmete 3D, ki vsak zase tvorijo prizor 3D, lahko združite v en sam prizor 3D.

Za združevanje predmetov 3D:

  1. Vstavite predmet 3D iz orodne vrstice 3D-predmeti (npr. kocko).

  2. Vstavite drug, malce večji predmet 3D (npr. kroglo).

  3. Izberite drug predmet 3D (kroglo) in izberite Uredi – Izreži.

  4. Dvakrat kliknite prvi predmet (kocko) za vstop v njegovo skupino.

  5. Izberite Uredi – Prilepi. Oba predmeta sta zdaj v isti skupini. Če želite, lahko urejate posamezen predmet ali spreminjate njegov položaj znotraj skupine.

  6. Dvakrat kliknite zunaj skupine, da zapustite skupino.

Ikona opombe

Predmetov3D ne morete presekati ali odštevati.