Izbiranje vrste grafikona

Vrsto grafikona lahko izberete na prvi strani Čarovnika za grafikone.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Grafikon.

Icon

Vstavi grafikon


Vrste grafikonov na voljo

Izberite med sledečimi vrstami grafikona glede na vrsto podatkov in namembnost predstavitve.

Ikona in Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona

Ikona