Osi

Odpre pogovorno okno, kjer lahko uredite lastnosti izbrane osi. Ime pogovornega okna je odvisno od izbrane osi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Osi – Os X/Drugotna os X/Os Z/Vse osi (grafikoni)


The Os Yima razširjeno pogovorno okno. Pri oseh X-Y je grafikon osi X prav tako razširjen z zavihkom Merilo.

Ikona opombe

Spreminjanje merila osi X je možno le v grafikonih X-Y.


Črta

Nastavite se možnosti oblikovanja za izbrano črto ali črto, ki jo želite narisati. Črti lahko dodate tudi glavo puščice ali pa spremenite grafikonske simbole.

Znak

Določite oblikovanje in pisavo, ki jo želite uporabiti.

Poravnava

Spreminja poravnavo osi ali naslovnih oznak.