Podatkovna točka

S tem spremenite lastnosti izbrane podatkovne točke. To pogovorno okno se pojavi, ko je izbrana le ena sama podatkovna točka in ste izbrali ukaz Oblika – Oblikuj izbor. Nekatere menijske izbire so na voljo le za grafikone 2D ali 3D.

Ikona opombe

Vse opravljene spremembe se nanašajo le na to podatkovno točko. Če npr. urejate barvo stolpca, se bo spremenila le barva izbranega stolpca v grafikonu.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Oblikuj izbor – zavihek Podatkovna točka (grafikoni)


Črta

Nastavite se možnosti oblikovanja za izbrano črto ali črto, ki jo želite narisati. Črti lahko dodate tudi glavo puščice ali pa spremenite grafikonske simbole.

Področje

Nastavi možnosti polnjenja za izbrani risani predmet.

Prosojnost

Za polnilo, ki ga želite uveljaviti za izbrani predmet, nastavite možnosti prosojnosti.

Določite oblikovanje in pisavo, ki jo želite uporabiti.

Oznake podatkov

Odpre pogovorno okno Oznake podatkov, ki omogoča nastavljanje oznak podatkov.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.