Uporabniško določene funkcije

Uporabniško določene funkcije lahko v LibreOffice Calc uveljavite na naslednje načine:

Določanje funkcije z uporabo LibreOffice Basica

 1. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj marke – LibreOffice Basic.

 2. Kliknite gumb Uredi. Sedaj boste videli Basic IDE.

 3. Vnesite kodo funkcije. V tem primeru določimo funkcijoVOL(a; b; c), ki izračuna prostornino pravokotnega telesa z dolžinami stranic a, b in c:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Zaprite okno Basic-IDE.

  Vaša funkcija se avtomatično shrani v privzetem modulu in je sedaj na voljo. Če v Calcovem dokumentu uporabite funkcijo, ki jo boste uporabili na drugem računalniku, lahko funkcijo skopirate v Calcov dokument, kot je opisano v naslednjem poglavju.

Kopiranje funkcije v dokument

V drugi fazi »Določanja funkcije z uporabo LibreOffice Basica« ste v pogovornem oknu Makro kliknili Uredi. Kot privzet je v polju Makro iz izbran modul Moji makri – Standard – Module1. Knjižnica Standardno je stalno prisotna v vaši uporabniški mapi.

Če želite kopirati uporabniško določeno funkcijo v Calcov dokument:

 1. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – LibreOffice Basic .

 2. V polju Makro iz izberite Moji makri – Standard – Module1 in kliknite Uredi.

 3. V Basic-IDE izberite vir vaše uporabniško določene funkcije in jo kopirajte v odložišče.

 4. Zaprite Basic-IDE.

 5. Izberite Orodja – Makri – Organiziraj makre – LibreOffice Basic .

 6. V polju Makro iz izberite (Ime Calcovega dokumenta) – Standard – Module 1. Kliknite Uredi.

 7. Prilepite vsebino odložišča v Basic-IDE dokumenta.

Uveljavljanje uporabniško določene funkcije v LibreOffice Calcu

Ko ste funkcijo VOL(a; b; c) enkrat določili v Basic IDE, jo lahko uporabite na enak način kot vgrajene funkcije LibreOffice Calc.

 1. Odprite Calcov dokument in v celice A1, B1 in C1 vpišite parametre funkcije a, b in c.

 2. Nastavite kazalko na drugo celico in vpišite naslednje:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funkcija se preračuna in rezultat je viden v izbrani celici.