Spreminjanje prikazov tabele

Če želite skriti naslove stolpcev in vrstic v tabeli:

Če želite skriti črte mreže: