Preimenovanje delovnih listov

Določitev imen delovnih listov je pomembna za izdelavo berljivih in razumljivih dokumentov preglednic. Delovni list v dokumentu preimenujete na sledeč način:

  1. Kliknite zavihek delovnega lista, da ga izberete.

  2. Odprite kontekstni meni zavihka delovnega lista in izberite ukaz Preimenuj delovni list. Pojavi se pogovorno okno, v katerem lahko vnesete novo ime.

  3. Vpišite novo ime za delovni list in kliknite V redu.

  4. Druga možnost je, da držite pritisnjeno , kliknete ime poljubnega delovnega lista ter neposredno vpišete novo ime.

    Dostopnost te funkcije je odvisna od vašega upravitelja oken X (X Window Manager).

Imena delovnih listov lahko vsebujejo skoraj poljuben znak. Veljajo določene omejitve in sicer imena delovnih listov ne smejo vsebovati naslednjih znakov:

Ikona namiga

V sklicih na celice mora biti ime delovnega lista zaobjeto z enojnimi narekovaji ', če vsebuje poleg alfanumeričnih znakov in podčrtajev še druge znake. Enojni narekovaj (apostrof), vsebovan v imenu, je potrebno zapisati dvakrat zapored (dva enojna narekovaja).


Če se npr. želite sklicevati na celico A1 delovnega lista z naslednjim imenom:

Rock'n'roll

Sklic mora biti zaobjet v enojnih narekovajih, enojni narekovaj v imenu mora biti podvojen:

'Rock''n''roll'.A1

Ikona namiga

Ime delovnega lista je neodvisno od imena preglednice. Ime preglednice vpišete takrat, ko jo prvič shranite kot datoteko.


Ikona opombe

Dokument lahko vsebuje do 10.000 posameznih delovnih listov, ki imajo lahko različna imena.


Za imena novih delovnih listov, ki jih boste ustvarjali, lahko določite predpono. Glejte to stran možnosti programa Calc.