Navodila za uporabo programa LibreOffice Calc

Na strani splošne pomoči za LibreOffice najdete napotke za delo, ki so uporabni v vseh modulih, kot npr. za delo z okni in meniji, prilagajanje LibreOffice, vire podatkov, galerijo itn.

Če potrebujete pomoč za drug modul, preklopite na pomoč zanj v kombiniranem polju v območju za krmarjenje.

Oblikovanje tabel in celic

Zamrzovanje vrstic ali stolpcev kot glav

Poudarjanje negativnih števil

Celice v obliki valute

Deaktiviranje samodejnih sprememb

Oblikovanje preglednic

Uporaba samooblikovanja v izbranem obsegu celic

Izbiranje tem za delovne liste

Dodeljevanje oblik s formulo

Uporabljanje pogojnega oblikovanja

Razveljavitev neposrednega oblikovanja za dokument

Kopiranje v več delovnih listov

Izbiranje več celic hkrati

Spajanje in deljenje celic

Oblikovanje števil z decimalkami

Uporabniško določene oblike številk

Oblikovanje števil kot besedilo

Pretvorba besedila v števila

Vstavljanje in urejanje komentarjev

Preimenovanje delovnih listov

Spreminjanje višine vrstic ali širine stolpcev

Spreminjanje prikazov tabele

Uporaba zaokroženih števil

Kopiraj samo vidne celice

Kopiranje atributov s preslikovalnikom oblik

Vstavljanje prelomov vrstic v celice

Sukanje besedila

Pisanje večvrstičnega besedila

Nadpisano / podpisano besedilo

Vstavljanje posebnih znakov

Spreminjanje barve besedila

Preklapljanje med vstavnim in prepisnim načinom

Vstavljanje nedeljivih presledkov, vezajev in delilnih vezajev

Beleženje sprememb

Vnašanje vrednosti in formul

Vnašanje vrednosti

Računanje s formulami

Prikaz formul ali vrednosti

Vnašanje formul

Kopiranje formul

Računanje v preglednicah

Računanje z datumi in časom

Računanje časovnih razlik

Vnašanje ulomkov

Vnašanje števil z vodilnimi ničlami

Uporabljanje več delovnih listov

Krmarjenje po zavihkih delovnih listov

Samodejno zapolnjevanje podatkov na osnovi soležnih celic

Uveljavljenje razvrščevalnih seznamov

Uporabljanje filtrov

Uporabljanje samodejnega filtra

Filtriranje: uporaba naprednih filtrov

Kopiraj samo vidne celice

Vnašanje matričnih formul

Sukanje tabel (transponiranje)

Uporabniško določene funkcije

Vstavljanje sklicev

Poimenovanje celic

Prepoznavanje imen pri naslavljanju

Sklicevanje na celice z dejanjem povleci-in-spusti

Naslavljanje in sklici, absolutno in relativno

Sklicevanje na URL-je

Sklicevanje na celico v drugem dokumentu

Vnašanje matričnih formul

Vnašanje zunanjih podatkov v tabelo (Poizvedba spletne strani)

Obsegi zbirk podatkov v tabelah

Določanje obsega zbirke podatkov

Filtriranje obsegov celic

Razvrščanje podatkov

Napredni izračuni

Vrtilna tabela

Ustvarjanje vrtilnih tabel

Urejanje vrtilnih tabel

Filtriranje vrtilnih tabel

Posodabljanje vrtilnih tabel

Brisanje vrtilnih tabel

Izbiranje izhodnih obsegov vrtilne tabele

Usklajevanje podatkov

Uporabljanje iskanja cilja

Uporaba večkratnih operacij

Veljavnost vsebin celic

Uporaba scenarijev

Tiskanje in predogled tiskanja

Določanje obsegov tiskanja na delovnem listu

Podrobnosti tiskanja delovnega lista

Določanje števila strani za tiskanje

Tiskanje delovnih listov v ležeči obliki

Tiskanje vrstic in stolpcev na vsaki strani

Določanje slik ali barv za ozadje strani (vodni žig)

Uvažanje in izvažanje dokumentov

Odpiranje in shranjevanje datotek z besedilom CSV

Uvažanje in izvažanje datotek z besedilom CSV s formulami

Uvažanje in izvažanje datotek dBASE

Shranjevanje in odpiranje delovnih listov v HTML-ju.

Pošiljanje dokumentov kot e-pošte

Odpiranje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Shranjevanje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Razno

Tipke za bližnjico (dostopnost LibreOffice Calc)

Lepljenje vsebine v posebnih oblikah

Kako določimo novo delovno mapo

Zaščita celic pred spreminjanjem

Odstranjevanje zaščite celic

Zamrzovanje vrstic ali stolpcev kot glav

Vstavljanje in urejanje komentarjev

Sukanje tabel (transponiranje)

Uporabniško določene funkcije

Vnašanje zunanjih podatkov v tabelo (Poizvedba spletne strani)

Letnice 19xx/20xx

Vstavljanje, urejanje in shranjevanje bitnih slik

Uporaba slogov črte s pomočjo orodne vrstice

Določitev koncev črte

Določitev sloga črte

Snemanje makra