Šifre napak v LibreOffice Calc

Sledeča tabela ponuja pregled sporočil o napaki v modulu LibreOffice Calc. Če se napaka pojavi v aktivni celici s kazalko, bo sporočilo o napaki izpisano v vrstici stanja.

Šifra napake

Sporočilo

Razlaga

###

brez

Celica ni dovolj široka za prikaz vsebine.

501

Neveljaven znak

Znak v formuli ni neveljaven.

502

Neveljaven argument

Argument funkcije ni veljaven. Primer: negativno število za funkcijo korenjenja SQRT(), zato uporabite IMSQRT().

503
#NUM!

Neveljavna operacija v plavajoči vejici

Rezultat izračuna je zunaj določenega obsega vrednosti.

504

Napaka v seznamu parametrov

Funkcijski parameter je neveljavne vrste, npr. besedilo namesto številke, sklic domene namesto celice.

508

Napaka: manjkajoči par

Manjkajoči oklepaj, npr. zaklepaj brez predhodnega oklepaja.

509

Manjkajoči operator

Operator manjka, npr. »=2(3+4) *«, kjer med številom »2« in »(« manjka operator.

510

Manjkajoča spremenljivka

Spremenljivka manjka, ko sta npr. skupaj dva operatorja »=1+*2«.

511

Manjkajoča spremenljivka

Funkcija zahteva več spremenljivk, kot je podanih, npr. AND() in OR() brez parametrov.

512

Prekoračitev formule

Prevajalnik: skupno število notranjih žetonov (t.j. operatorjev, spremenljivk, oklepajev) v formuli presega 8192.

513

Prekoračitev niza

Prevajalnik: identifikator v formuli presega 64 KB. Interpreter: rezultat operacije nad nizom presega 64 KB.

514

Notranja prekoračitev

Operacije razvrščanja s prevelikim številom numeričnih podatkov (največ 100000) ali s prekoračitvijo izračunskega sklada.

516

Notranja skladenjska napaka

Na izračunskem skladu je pričakovana matrika, vendar ta ni na voljo.

517

Notranja skladenjska napaka

Neznana koda, dokument z novejšo funkcijo je npr. naložen na starejšo različico, ki te funkcije ne vključuje.

518

Notranja skladenjska napaka

Spremenljivka ni na voljo.

519
#VALUE

Ni rezultata (#VALUE je v celici, ne gre za Nap:519!)

Formule vrne vrednost, ki ne odgovarja definiciji ali pa celica, na katero se sklicuje formula, namesto številke vsebuje besedilo.

520

Notranja skladenjska napaka

Prevajalnik je ustvaril neznano prevajalno kodo.

521

Notranja skladenjska napaka

Ni rezultata v izračunskem skladu.

522

Krožen sklic

Formula se nanaša neposredno ali posredno nase in ponovitve niso aktivirane v – LibreOffice Calc – Izračuni.

523

Potek računanja ne konvergira

Nekatere funkcije finančne statistike zgrešijo ciljno vrednost ali pa ponavljanja krožnih sklicev ne dosežejo najmanjše spremembe v največjem naboru korakov.

524
#REF

Neveljavni sklici (namesto Nap:524 vsebuje celica #REF)

Prevajalnik: opisnega imena stolpca ali vrstice ni mogoče razločiti. Interpreter: v formuli manjka stolpec, vrstica ali delovni list, ki vsebuje celico, na katero se sklicuje.

525
#NAME?

Neveljavna imena (namesto Nap:525 vsebuje celica #NAME?)

Identifikatorja ni bilo mogoče ovrednotiti (npr.: ni veljavnega sklica, ni veljavnega imena domene, ni oznake stolpca/vrstice, ni makra, nepravilen decimalen delitelj, dodatka ni mogoče najti).

526

Notranja skladenjska napaka

Zastarel, ni več v rabi, izvira lahko iz starih dokumentov, če je bil rezultat formula iz domene.

527

Notranja prekoračitev

Interpreter: sklici so preveč vdelani (celica se nanaša na celico, ki se sklicuje na celico, ki se sklicuje na celico ...).

532
#DIV/0!

Deljenje z nič

Operator deljenja /, če je imenovalec 0
Tudi nekatere druge funkcije vrnejo to napako. Primeri:
VARP z manj kot enim argumentom
STDEVP z manj kot enim argumentom
VAR z manj kot dvema argumentoma
STANDARDIZE s stdev=0
NORMDIST s stdev=0