YEARFRAC

Rezultat je število let (z decimalnim delom) med začetnim_datumom in končnim_datumom.

Skladnja

YEARFRAC(začetni_datum; končni_datum; osnova)

Začetni_datum in končni_datum sta dve datumski vrednosti.

Osnova (neobvezno): izbere se s seznama možnosti in prikazuje, kako bo izračunano leto.

Osnova

Izračun

0 ali izpuščen

Metoda US (NASD), 12 mesecev po 30 dni vsak

1

Točno število dni v mesecih, točno število dni v letu

2

Točno število dni v mesecu, leto ima 360 dni

3

Točno število dni v mesecu, leto ima 365 dni

4

Evropska metoda, 12 mesecev po 30 dni vsak


Primer

Kolikšen del leta 2008 leži med 1.1.2008 in 1.7.2008?

=YEARFRAC("01.01.2008"; "01.07.2008";0) vrne 0,50.