YEAR

Vrne leto kot število glede na notranja pravila za izračun.

Skladnja

YEAR(število)

Število prikazuje notranjo datumsko vrednost, za katero bo vrnjeno leto.

Primeri

=YEAR(1) vrne 1899

=YEAR(2) vrne 1900

=YEAR(33333,33) vrne 1991