WORKDAY.INTL

Rezultat je številka datuma, ki jo je mogoče oblikovati kot datum. Uporabnik lahko vidi datum dneva, ki je oddaljen določeno število delavnikov od začetnega datuma (prej ali kasneje). Na voljo sta možnosti določitve dni vikenda in praznikov. Neobvezni parameter vikenda (ali niz) je mogoče uporabiti za določitev dni vikenda (ali dela proste dni vsakega tedna). Prav tako neobvezno lahko uporabnik določi seznam praznikov. Dnevi vikendov in uporabniško določeni prazniki ne štejejo za delavnike.

Skladnja

WORKDAY.INTL(začetni_datum; dnevi; vikend; prazniki)

Začetni_datum je datum, od katerega se izvede izračun. Če je začetni datum delovni dan, je ta dan vključen v izračun. Parameter je obvezen.

Dnevi je število delovnih dni. Pozitivna vrednost za rezultat po začetnem datumu, negativna vrednost za rezultat pred začetnim datumom.

Vikend je neobvezen parameter – število ali niz, s katerim so določeni dnevi tedna, ki so dnevi vikenda in jih ne štejemo za delavnike. Vikend je številka ali niz vikenda, ki določa, kdaj nastopi vikend. Številske vrednosti vikenda nakazujejo naslednje dni kot vikend:

Števila 1 do 7 za dvodnevne vikende in 11 do 17 za enodnevne vikende.

Število

Vikend

1 ali izpuščeno

Sobota in nedelja

2

Nedelja in ponedeljek

3

Ponedeljek in torek

4

Torek in sreda

5

Sreda in četrtek

6

Četrtek in petek

7

Petek in sobota

11

Samo nedelja

12

Samo ponedeljek

13

Samo torek

14

Samo sreda

15

Samo četrtek

16

Samo petek

17

Samo sobota


Niz vikenda ponuja še en način za določitev tedenskih dela prostih dni. Vsebovati mora sedem (7) znakov – ničle (0) za delavnike in enice (1) za dela proste dni. Vsak znak predstavlja dan v tednu s ponedeljkom na začetku. Veljavne so le 1 in 0. Niz »1111111« ni veljaven in ga ni dovoljeno uporabiti. Primer: niz vikenda »0000011« kot dela proste dni določa soboto in nedeljo.

Prazniki je neobvezni seznam praznikov. To dela prosti dnevi. Vnesite obseg celic, v katerih so prazniki navedeni posamično.

Primer

Kateri datum je dvajset delovnih dni po 13. decembru 2016? Vnesite začetni datum v C3 in število delovnih dni v D3.

Parameter vikenda (število) lahko pustite prazen ali določite kot 1 za privzeti vikend (dela prosti dnevi) – sobota in nedelja.

Celice od F3 do I3 vsebujejo pet (5) prazničnih dni za Božič in novo leto v obliki datuma: 25. december 2016, 26. december 2016, 31. december 2016, 1. januar 2017 in 2. januar 2017.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;;F3:J3) vrne 12. januar 2017 v celici rezultata, npr. D6 (za celico uporabite obliko datuma).

Če želite za dneve vikenda določiti petek in soboto, uporabite parameter vikenda 7.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;7;F3:J3) vrne 15. januar 2017 s parametrom vikenda 7.

Če bi želeli določiti vikend kot zgolj nedeljo, bi uporabili parameter vikenda 11.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;11;F3:J3) vrne 9. januar 2017.

Namesto tega uporabite niz za vikend »0000001«, da določite nedeljo kot edini dan vikenda.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) vrne 9. januar 2017.

Funkcijo lahko uporabite brez dveh neobveznih parametrov (delavniki in prazniki), tako da jih izpustite:

=WORKDAY.INTL(C3;D3) vrne rezultat: 10. januar 2017.