WORKDAY

Rezultat je datumsko število, ki ga lahko oblikujete kot datum. Nato vidite datum dneva, ki je določeno število delovnih dni od začetnega datuma.

Skladnja

WORKDAY(začetni_datum; dnevi; prazniki)

Začetni_datum je datum, od katerega se izvede izračun. Če je začetni datum delovni dan, je ta dan vključen v izračun.

Dnevi je število delovnih dni. Pozitivna vrednost za rezultat po začetnem datumu, negativna vrednost za rezultat pred začetnim datumom.

Prazniki je seznam izbirnih praznikov. To so dela prosti dnevi. Vnesite obseg celice, v katerem so prazniki navedeni posamično.

Primer

Kateri datum je 17 delovnih dni po 1. decembru 2001? Vnesite začetni datum »01.12.2001« v C3 in število delovnih dni v D3. Celice od F3 do J3 vsebujejo naslednje božične in novoletne praznike: »24.12.2001«, »25.12.2001«, »26.12.2001«, »31.12.2001«, »01.01.2002«, »02.01.2002«.

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) vrne 28.12.01. Oblikujte številko datuma kot datum, npr. v obliki LLLL-MM-DD ali DD.MM.LLLL.