WEEKNUM_OOO

WEEKNUM_OOO izračuna številko tedna v letu za notranjo datumsko vrednost.

Ikona opombe

Ta funkcija je namenjena združljivosti z izdajami LibreOffice pred 5.1.0 ter z OpenOffice.org. Izračuna številko tedna za sistem štetja tednov, v katerem ima številko 1 teden, ki vsebuje 4. januar. Ta funkcija ne ponuja medopravilnosti z drugimi programi za preglednice. V novih dokumentih uporabite funkciji WEEKNUM ali ISOWEEKNUM.


Skladnja

WEEKNUM_OOO(število; način)

Število je notranja datumska številka.

Način nastavi začetek tedna in vrsto izračuna.

1 = nedelja

2 = ponedeljek (ISO 8601)

vsaka druga vrednost = ponedeljek (ISO 8601)

Primeri

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);1) vrne 1.

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);2) vrne 52. Prvi teden se začne na ponedeljek, 1995-01-02.