WEEKNUM

WEEKNUM izračuna številko tedna v letu za notranjo datumsko vrednost, kot je določena s standardom OpenFormula ODF in združljiva z drugimi programi za preglednice.

Podprta sta dva sistema štetja:

Sistem 1: teden, ki vsebuje 1. januar, je prvi teden v letu in ima številko 1.

Sistem 2: teden, ki vsebuje prvi četrtek v letu, je prvi teden v letu in ima številko 1. To pomeni, da je teden številka 1 v vsakem letu tisti, ki vsebuje 4. januar. Standard ISO 8601 določa tak sistem, kot tudi določa, da se teden prične s ponedeljkom.

Skladnja

WEEKNUM(število[;način])

Število je notranja datumska številka.

Način nastavi začetek tedna in sistem številčenja tednov. Ta parameter ni obvezen, če je izpuščen, je njegova privzeta vrednost 1.

1 = nedelja, sistem 1

2 = ponedeljek, sistem 1

11 = ponedeljek, sistem 1

12 = torek, sistem 1

13 = sreda, sistem 1

14 = četrtek, sistem 1

15 = petek, sistem 1

16 = sobota, sistem 1

17 = nedelja, sistem 1

21 = ponedeljek, sistem 2 (ISO 8601)

150 = ponedeljek, sistem 2 (ISO 8601, za medopravilnost s programom Gnumeric)

Primeri

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) vrne 1.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) vrne 52. Če se teden začne s ponedeljkom, nedelja pripada zadnjemu tednu prejšnjega leta.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) vrne 52. Prvi teden se začne na ponedeljek, 1995-01-02.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) vrne 53. Prvi teden se začne na ponedeljek, 1999-01-04.