WEEKDAY

Vrne dan v tednu za dano datumsko vrednost. Dan je vrnjen kot celo število med 1 (nedelja) in 7 (sobota), če vrsta ni določena ali če je vrsta=1. Za druge vrste si oglejte spodnjo tabelo.

Skladnja

WEEKDAY(število; vrsta)

Število kot datumska vrednost je decimalna vrednost, za katero bo vrnjen dan v tednu.

Vrsta je neobvezen parameter in določa vrsto izračuna.

Vrsta

Vrnjena številka dneva v tednu

1 ali izpuščeno

1 (nedelja) do 7 (sobota). Za združljivost s preglednicami Microsoft Excel.

2

1 (ponedeljek) do 7 (nedelja).

3

0 (ponedeljek) do 6 (nedelja).

11

1 (ponedeljek) do 7 (nedelja).

12

1 (torek) do 7 (ponedeljek).

13

1 (sreda) do 7 (četrtek).

14

1 (torek) do 7 (sreda).

15

1 (petek) do 7 (četrtek).

16

1 (sobota) do 7 (petek).

17

1 (nedelja) do 7 (sobota).


Ikona opombe

Te vrednosti veljajo samo za standardno datumsko obliko, ki ga izberete v – LibreOffice Calc – Izračunaj.


Primeri

=WEEKDAY("14.06.2000") vrne 4 (parameter vrsta manjka, zato velja privzeto štetje. Privzeto štetje začne z nedeljo kot dnevom številka 1. 14. junij 2000 je bila sreda, torej dan številka 4).

=WEEKDAY("24.07.1996";2) vrne 3 (parameter vrsta je 2, torej je ponedeljek dan številka 1. 24. julij 1996 je bila sreda, torej dan številka 3).

=WEEKDAY("24.07.1996";1) vrne 4 (parameter vrsta je 1, torej je nedelja dan številka 1. 24. julij 1996 je bila sreda, torej dan številka 4).

=WEEKDAY("02.05.2017";14) vrne 4 (parameter vrsta je 14, torej je četrtek dan številka 1. 2. maj 2017 je bil torek, torej dan številka 6).

=WEEKDAY(NOW()) vrne številko trenutnega dne.

Ikona namiga

Funkcijo, ki prikazuje, ali je dan v A1 delovni dan, dobite tako, da uporabite funkciji IF in WEEKDAY na naslednji način:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"delovni dan";"vikend")