TODAY

Vrne trenutni datum računalniškega sistema. Vrednost se posodobi, ko ponovno odprete dokument ali spremenite vrednosti dokumenta.

Skladnja

TODAY()

TODAY je funkcija brez argumentov.

Primer

TODAY() vrne trenutni sistemski datum računalnika.