SECOND

Vrne sekundo za dano časovno vrednost. Sekunda je podana kot celo število med 0 in 59.

Skladnja

SECOND(število)

Število kot časovna vrednost je decimalna vrednost, za katero bo vrnjena sekunda.

Primeri

=SECOND(NOW()) vrne trenutno sekundo

=SECOND(C4) vrne 17, če je vsebina C4 = 12:20:17.