RAWSUBTRACT

Odšteje množico števil in vrne rezultat brez izključevanja manjših napak zaokrožanja.

Skladnja

RAWSUBTRACT(zmanjševanec, odštevanec1, odštevanec2, ...)

Odšteje odštevanca oz. odštevance od zmanjševanca brez izključevanja napak zaokrožanja. Funkcija zahteva najmanj dva parametra.

Primeri

RAWSUBTRACT(0,987654321098765, 0,9876543210987) vrne 6,53921361504217E-14

RAWSUBTRACT(0,987654321098765) vrne Nap:511 (manjkajoča spremenljivka), saj RAWSUBTRACT potrebuje vsaj dve števili.