NOW

Vrne datum in čas računalniškega sistema. Vrednost se posodobi, ko ponovno izračunate dokument ali ob vsaki spremembi vrednosti celic.

Skladnja

NOW()

NOW je funkcija brez argumentov.

Primer

=NOW()-A1 vrne razliko med datumom v A1 in danes. Oblikujte rezultat kot število.