NETWORKDAYS.INTL

Vrne število delavnikov med začetnim in končnim datumom. Na voljo sta možnosti za določitev dni vikenda in praznikov. Neobvezni parameter vikenda (ali niz) lahko uporabimo za določitev dni vikenda (ali dela prostih dni vsakega tedna). Prav tako neobvezno lahko uporabnik določi seznam praznikov. Dnevi vikendov in uporabniško določeni prazniki ne štejejo za delavnike.

Skladnja

NETWORKDAYS.INTL(začetni_datum; končni_datum; vikend; prazniki)

Začetni_datum je datum, od katerega se izvede izračun. Če je začetni datum delovni dan, je ta dan vključen v izračun.

Končni_datum je datum, do katerega se izvede izračun. Če je končni datum delovni dan, je ta dan vključen v izračun.

Vikend je neobvezen parameter – število ali niz, s katerim so določeni dnevi tedna, ki so dnevi vikenda in jih ne štejemo za delavnike. Vikend je številka ali niz vikenda, ki določa, kdaj nastopi vikend. Številske vrednosti vikenda nakazujejo naslednje dni kot vikend:

Števila 1 do 7 za dvodnevne vikende in 11 do 17 za enodnevne vikende.

Število

Vikend

1 ali izpuščeno

Sobota in nedelja

2

Nedelja in ponedeljek

3

Ponedeljek in torek

4

Torek in sreda

5

Sreda in četrtek

6

Četrtek in petek

7

Petek in sobota

11

Samo nedelja

12

Samo ponedeljek

13

Samo torek

14

Samo sreda

15

Samo četrtek

16

Samo petek

17

Samo sobota


Niz vikenda ponuja še en način za določitev tedenskih dela prostih dni. Vsebovati mora sedem (7) znakov – ničle (0) za delavnike in enice (1) za dela proste dni. Vsak znak predstavlja dan v tednu s ponedeljkom na začetku. Veljavne so le 1 in 0. Niz »1111111« ni veljaven in ga ni dovoljeno uporabiti. Primer: niz vikenda »0000011« kot dela proste dni določa soboto in nedeljo.

Prazniki je neobvezni seznam praznikov. To dela prosti dnevi. Vnesite obseg celic, v katerih so prazniki navedeni posamično.

Primer

Koliko delovnih dni je med 15. 12. 2016 in 14. 1. 2017? Začetni datum se nahaja v C3, končni datum pa v D3. Celice od F3 do I3 vsebujejo naslednje dela proste dni v času božičnih in novoletnih praznikov: »25.12.2016«, »26.12.2016«, »31.12.2016« in »01.01.2017«.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;F3:J3) vrne 21 delovnih dni s privzeto nastavitvijo za vikend.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;11;F3:J3) vrne 24 delovnih dni ob vikendih zgolj v nedeljo.

Namesto tega uporabite niz za vikend »0000001«, da določite nedeljo kot dela prost dan vsakega tedna.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) vrne 24 delovnih dni ob vikendih zgolj v nedeljo.

Funkcijo lahko uporabite brez dveh neobveznih parametrov (delavniki in prazniki), tako da jih izpustite:

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3) vrne 22 delovnih dni.