NETWORKDAYS

Vrne število delovnih dni med začetnim datumom in končnim datumom. Praznike lahko odštejete.

Skladnja

NETWORKDAYS(začetni_datum; končni_datum; prazniki; delavniki)

Začetni_datum je datum, od katerega se izvede izračun. Če je začetni datum delovni dan, je ta dan vključen v izračun.

Končni_datum je datum, do katerega se izvede izračun. Če je končni datum delovni dan, je ta dan vključen v izračun.

Prazniki je neobvezni seznam praznikov. To dela prosti dnevi. Vnesite obseg celic, v katerih so prazniki navedeni posamično.

Delavniki je neobvezen seznam številskih vrednosti, ki določajo standardni delovni teden. Ta seznam se začne z nedeljo, delavnike nakazujejo ničle, dela proste dni pa ne ničelne vrednosti.

Primeri

Koliko delovnih dni je med 15. 12. 2001 in 15. 1. 2002? Začetni datum se nahaja v C3, končni datum pa v D3. Celice od F3 do J3 vsebujejo naslednje dela proste dni v času božičnih in novoletnih praznikov: »24.12.2001«, »25.12.2001«, »26.12.2001«, »31.12.2001«, »01.01.2002«.

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) vrne 17 delovnih dni.

Koliko delovnih dni je med 12. in 25. septembrom 2016, če za delovne dni štejejo le ponedeljki, torki in srede?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) vrne 6 delovnih dni.