MAXIFS

Vrne največjo izmed vrednosti celic v obsegu, ki ustreza več pogojem v več obsegih.

Skladnja

MAXIFS(Obseg_funcije; Obseg1; Pogoj1 [ ; Obseg2; Pogoj2 [;...]]))

Obseg_funkcije – obvezen argument. Gre za obseg celic, ime imenovanega obsega ali oznako stolpca ali vrstice, ki vsebuje vrednosti za izračun največje vrednosti.

Pogoj1 – obvezen argument. Pogoj v obliki izraza ali sklica na celico z izrazom, ki določa, katere celice se uporabijo pri štetju. Izraz lahko vsebuje besedilo, števila, regularne izraze (če so omogočeni v nastavitvah računanja) ali nadomestne znake (če so omogočeni v nastavitvah računanja).

Obseg2 – neobvezen argument. Obseg2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Obseg1.

Pogoj2 – Neobvezno. Pogoj2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Pogoj1.

Ikona opozorila

Obseg_funkcije in Obseg1, Obseg2, ... morajo biti enake velikosti, sicer funkcija vrne nap:502 – Neveljaven argument.


Ikona opombe

Logična relacija med pogojema lahko določimo kot logični IN oz. AND (konjunkcijo). Z drugimi besedami: če in samo če so izpolnjeni vsi dani pogoji, se vrednost ustrezne celice danega obsega_funkcije uporabi v izračunu.


Funkcija ima lahko do 255 argumentov, kar pomeni, da lahko določite 127 pogojev in njihovih obsegov.

Ikona opozorila

Če celica vsebuje TRUE, je obravnavana kot 1, če vsebuje FALSE pa kot 0 (nič).


Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Primeri

Oglejte si naslednjo tabelo

A

B

C

1

Ime izdelka

Prodaja

Prihodek

2

sirotka

20

65

3

sir

35

85

4

sladoled

20

190

5

led

17

180

6

sirotka-kozja

ni

ni


Ikona opozorila

V vseh spodnjih primerih vsebujejo obsegi za izračun vrstico številka 6, vendar je prezrta, ker vsebuje besedilo.


Enostavna raba

=MAXIFS(B2:B6;B2:B6;"<35")

Izračuna največjo izmed vrednosti v obsegu B2:B6, ki so večje ali enake 20. Vrne 20, saj peta vrstica ne ustreza pogoju.

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Izračuna največjo izmed vrednosti v obsegu C2:C6, ki so manjše od 90 in ustrezajo celicam v obsegu B2:B6, z vrednostmi, ki so večje od ali enake 20. Vrne 85, saj četrta in peta vrstica ne ustrezata najmanj enemu pogoju.

Uporaba regularnih izrazov in gnezdenih funkcij

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Izračuna največjo izmed vrednosti v obsegu C2:C6, ki ustrezajo vsem vrednostim v celicah obsega B2:B6, razen najmanjši in največji vrednosti. Vrne 190, saj le četrta vrstica ustreza pogojem.

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;"sir*";B2:B6;"<="&MAX(B2:B6))

Izračuna največjo izmed vrednosti v obsegu C2:C6, ki ustrezajo vsem vrednostim v celicah obsega A2:A6, ki se začnejo s »sir«, in vsem celicam v obsegu B2:B6, razen tisti z največjo vrednostjo. Vrne 85, saj le tretja vrstica ustreza vsem pogojem.

Sklic na celico kot pogoj

Če želite enostavno spremeniti pogoj, ga lahko navedete v posebni celici in uporabite sklic na to celico v pogoju funkcije MAXIFS. Zgornjo funkcijo lahko tako zapišete na naslednji način:

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;E2&"*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Če je E2 = »sir«, funkcija vrne 65, saj se povezava na celico zamenja z njeno vsebino.

Odprite datoteko s primerom: