IMCSCH

Vrne hiperbolični kosekans kompleksnega števila. Hiperbolični kosekans kompleksnega števila lahko izrazimo z:

csch(a+bi)=1/sinh(a+bi)

Rezultat je predstavljen v obliki niza in ima za imaginarno enoto znak »i« ali »j«.

Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

IMCSCH(kompleksno_število)

Kompleksno_število je kompleksno število, katerega hiperbolični kosekans želite izračunati.

Ikona opombe

Kompleksno_število je znakovni izraz v obliki »a+bi« oz. »a+bj«, kjer sta a in b števili.
Če je kompleksno število v resnici realno število (b=0), je lahko znakovni izraz ali številska vrednost.


Ikona opozorila

Funkcija vedno vrne niz, ki predstavlja kompleksno število.
Če je rezultat kompleksno število, ki je v enem delu enako nič (a ali b), tisti del ne bo prikazan.


Primeri

=IMCSCH("4-3i")
vrne -0,036275889628626+0,0051744731840194i.

=IMCSCH(2)
vrne 0,275720564771783 kot niz. Imaginarni del je enak nič, zato v rezultatu ni prikazan.

Odprite datoteko s primerom: