IMCSC

Vrne kosekans kompleksnega števila. Kosekans kompleksnega števila lahko izrazimo z:

csc(a+bi)=1/sin(a+bi)

Rezultat je predstavljen v obliki niza in ima za imaginarno enoto znak »i« ali »j«.

Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

IMCSC(kompleksno_število)

Kompleksno_število je kompleksno število, za katero bo izračunan kosekans.

Ikona opombe

Kompleksno_število je znakovni izraz v obliki »a+bi« oz. »a+bj«, kjer sta a in b števili.
Če je kompleksno število v resnici realno število (b=0), je lahko znakovni izraz ali številska vrednost.


Ikona opozorila

Funkcija vedno vrne niz, ki predstavlja kompleksno število.
Če je rezultat kompleksno število, ki je v enem delu enako nič (a ali b), tisti del ne bo prikazan.


Primeri

=IMCSC("4-3i")
vrne -0,0754898329158637-0,0648774713706355i.

=IMCSC(2)
vrne 1,09975017029462 kot niz. Imaginarni del je enak nič, zato v rezultatu ni prikazan.

Odprite datoteko s primerom: