IMCOT

Vrne kotangens kompleksnega števila. Kotangens kompleksnega števila lahko izrazimo z:

cot(a+bi)=cos(a+bi)/sin(a+bi)

Rezultat je predstavljen v obliki niza in ima za imaginarno enoto znak »i« ali »j«.

Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

IMCOT(kompleksno_število)

Kompleksno_število je kompleksno število, za katero bo izračunan kotangens.

Ikona opombe

Kompleksno_število je znakovni izraz v obliki »a+bi« oz. »a+bj«, kjer sta a in b števili.
Če je kompleksno število v resnici realno število (b=0), je lahko znakovni izraz ali številska vrednost.


Ikona opozorila

Funkcija vedno vrne niz, ki predstavlja kompleksno število.
Če je rezultat kompleksno število, ki je v enem delu enako nič (a ali b), tisti del ne bo prikazan.


Primeri

=IMCOT("4-3i")
vrne 0,00490118239430447+0,999266927805902i.

=IMCOT(2)
vrne -0,457657554360286 kot niz. Imaginarni del je enak nič, zato v rezultatu ni prikazan.

Odprite datoteko s primerom: