IMCOSH

Vrne hiperbolični kosinus kompleksnega števila. Hiperbolični kosinus kompleksnega števila lahko izrazimo z:

cosh(a+bi)=cosh(a)cos(b)+sinh(a)sin(b)i

Rezultat je predstavljen v obliki niza in ima za imaginarno enoto znak »i« ali »j«.

Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

IMCOSH(kompleksno_število)

Kompleksno_število je kompleksno število, za katero bo izračunan hiperbolični kosinus.

Ikona opombe

Kompleksno_število je znakovni izraz v obliki »a+bi« oz. »a+bj«, kjer sta a in b števili.
Če je kompleksno število v resnici realno število (b=0), je lahko znakovni izraz ali številska vrednost.


Ikona opozorila

Funkcija vedno vrne niz, ki predstavlja kompleksno število.
Če je rezultat kompleksno število, ki je v enem delu enako nič (a ali b), tisti del ne bo prikazan.


Primeri

=IMCOSH("4-3i")
vrne -27,0349456030742-3,85115333481178i.

=IMCOSH(2)
vrne 3,76219569108363 kot niz. Imaginarni del je enak nič, zato v rezultatu ni prikazan.

Odprite datoteko s primerom: