IMCOS

Vrne kosinus kompleksnega števila. Kosinus kompleksnega števila lahko izrazimo z:

cos(a+bi) = cos(a)cosh(b) - sin(a)sinh(b)i

Rezultat je predstavljen v obliki niza in ima za imaginarno enoto znak »i« ali »j«.

Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

IMABS(kompleksno_število)

Kompleksno_število je kompleksno število, za katero bo izračunan kosinus.

Ikona opombe

Kompleksno_število je znakovni izraz v obliki »a+bi« oz. »a+bj«, kjer sta a in b števili.
Če je kompleksno število v resnici realno število (b=0), je lahko znakovni izraz ali številska vrednost.


Ikona opozorila

Funkcija vedno vrne niz, ki predstavlja kompleksno število.
Če je rezultat kompleksno število, ki je v enem delu enako nič (a ali b), tisti del ne bo prikazan.


Primeri

=IMCOS("4-3i")
vrne -6,58066304055116-7,58155274274654i.

=IMCOS(2)
vrne -0,416146836547142 kot niz. Imaginarni del je enak nič, zato v rezultatu ni prikazan.

Odprite datoteko s primerom: