HOUR

Vrne uro za dano časovno vrednost. Ura je vrnjena kot celo število med 0 in 23.

Skladnja

HOUR(število)

Število kot časovna vrednost je decimalna vrednost, za katero bo vrnjena ura.

Primeri

=HOUR(NOW()) vrne trenutno uro

=HOUR(C4) vrne 17, če vsebina C4 = 17:20:00.

Glejte tudi naslednje funkcije:

YEAR, NOW, MINUTE, MONTH, DAY, WEEKDAY.