EASTERSUNDAY

Vrne datum velike noči za podano leto.

Skladnja

EASTERSUNDAY(leto)

Leto je celo število med 1583 in 9956 ali 0 in 99. Z enostavnim prištevanjem ali odštevanjem temu datumu lahko izračunate tudi datume drugih praznikov.

Veliki ponedeljek = EASTERSUNDAY(leto) + 1

Veliki petek = EASTERSUNDAY(leto) - 2

Binkošti = EASTERSUNDAY(leto) + 49

Binkoštni ponedeljek = EASTERSUNDAY(leto) + 50

Primeri

=EASTERSUNDAY(2000) vrne 23.04.00.

EASTERSUNDAY(2000)+49 vrne notranjo zaporedno številko 36688. Rezultat je 11.06.2000. Oblikujte datumsko številko kot datum, npr, v zapisu LLLL-MM-DD ali DD.MM.LLLL.