DAYS360

Vrne razliko med dvema datuma na podlagi leta s 360 dnevi, uporabljenega pri izračunu obresti.

Skladnja

DAYS360("datum1"; "datum2"; vrsta)

Če je Datum2 zgodnejši od Datum1, bo funkcija vrnila negativno število.

Izbirni argument Vrsta določa vrsto izračuna razlike. Če je Vrsta=0 ali argument manjka, se uporabi metoda US (NASD, Državna zveza trgovcev z vrednostnimi papirji). Če je Vrsta <> 0, se uporabi evropska metoda.

Primeri

=DAYS360("01.01.2000";NOW()) vrne število obrestnih dni od 1. januarja 2000 do danes.