DAYS

Izračuna razliko med dvema datumskima vrednostma. Rezultat vrne število dni med dvema dnevoma.

Skladnja

DAYS(datum2; datum1)

Datum1 je začetni datum, Datum2 je končni datum. Če je Datum2 zgodnejši datum od Datum1, je rezultat negativno število.

Primeri

=DAYS("01.01.2010"; NOW()) vrne število dni od danes do 1. januarja 2010.

=DAYS("10.10.1990";"10.10.1980") vrne 3652 dni.