DAY

Vrne dan podane datumske vrednosti. Dan je vrnjen kot celo število med 1 in 31. Vnesete lahko tudi negativno datumsko/časovno vrednost.

Skladnja

DAY(število)

Število kot časovna vrednost je decimalna vrednost, za katero bo vrnjen dan.

Primeri

DAY(1) vrne 31 (saj LibreOffice začne šteti pri nič od 30. decembra 1899)

DAY(NOW()) vrne trenutni dan.

=DAY(C4) vrne 5, če v celico C4 vnesete 1901-08-05 (datumska vrednost bo morda oblikovana drugače, ko pritisnete vnašalko).