DATEDIF

Vrne število celih dni, mesecev ali let med začetnim in končnim datumom.

Skladnja

DATEDIF(začetni datum; končni datum; interval)

Začetni datum – datum, za katerega se izračuna rezultat.

Končni datum je datum, do katerega se izvede izračun. Končni datum mora biti kasnejši od začetnega.

Interval je znakovni niz, možne vrednosti so »d«, »m«, »y«, »ym«, »md« ali »yd«.

Vrednost za »interval«

Vrnjena vrednost

"d"

Vrne število celih dni med začetnim in končnim datumom.

"m"

Vrne število celih mesecev med začetnim in končnim datumom.

"y"

Vrne število celih let med začetnim in končnim datumom.

"ym"

Vrne število celih mesecev pri odštevanju let iz razlike med začetnim in končnim datumom.

"md"

Vrne število celih dni pri odštevanju let in mesecev od razlike med začetnim in končnim datumom.

"yd"

Vrne število celih dni pri odštevanju let od razlike med začetnim in končnim datumom.


Primer

Izračun starosti. Moški se je rodil 17. aprila 1974. Danes smo 13. junija 2012.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") vrne 38. =DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") vrne 1. =DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") vrne 27. Torej je star 38 let, 1 mesec in 27 dni.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"m") vrne 457, na svetu je že 457 mesecev.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"d") vrne 13937, na svetu je že 13937 dni.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"yd") vrne 57, njegov rojstni dan je bil pred 57 dnevi.