COUNTIFS

Vrne število celic, ki ustrezajo pogojem v več obsegih.

Skladnja

COUNTIFS(Obseg1; Pogoj1 [; Obseg2; Pogoj2 [; ...]])

Obseg1 – obvezen argument. Gre za obseg celic, ime imenovanega obsega ali oznako stolpca ali vrstice, ki vsebuje vrednosti za štetje in iskanje skladno s pogojem.

Pogoj1 – obvezen argument. Pogoj v obliki izraza ali sklica na celico z izrazom, ki določa, katere celice se uporabijo pri štetju. Izraz lahko vsebuje besedilo, števila, regularne izraze (če so omogočeni v nastavitvah računanja) ali nadomestne znake (če so omogočeni v nastavitvah računanja).

Obseg2 – neobvezen argument. Obseg2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Obseg1.

Pogoj2 – Neobvezno. Pogoj2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Pogoj1.

Ikona opozorila

Obseg1, Obseg2, ... in Pogoj1, Pogoj2, ... morajo biti enake velikosti, sicer funkcija vrne nap:502 – Neveljaven argument.


Ikona opombe

Logična relacija med pogojema lahko določimo kot logični IN oz. AND (konjunkcijo). Z drugimi besedami: če in samo če so izpolnjeni vsi dani pogoji, se vrednost ustrezne celice danega obsega_funkcije uporabi v izračunu.


Funkcija ima lahko do 255 argumentov, kar pomeni, da lahko določite 127 pogojev in njihovih obsegov.

Ikona opozorila

Če celica vsebuje TRUE, je obravnavana kot 1, če vsebuje FALSE pa kot 0 (nič).


Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Primeri

Oglejte si naslednjo tabelo

A

B

C

1

Ime izdelka

Prodaja

Prihodek

2

sirotka

20

65

3

sir

35

85

4

sladoled

20

190

5

led

17

180

6

sirotka-kozja

ni

ni


Ikona opozorila

V vseh spodnjih primerih vsebujejo obsegi za izračun vrstico številka 6, vendar je prezrta, ker vsebuje besedilo.


Enostavna raba

=COUNTIFS(B2:B6;">=20")

Prešteje vrstice v obsegu B2:B6 z vrednostmi, večjimi ali enakimi 20. Vrne 3, saj peta in šesta vrstica ne ustrezata pogoju.

=COUNTIFS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Prešteje vrstice, ki v obsegu C2:C6 vsebujejo vrednosti, večje od 70, ter v obsegu C2:C6 vsebujejo vrednosti, večje od ali enake 20. Vrne 2, ker druga, peta in šesta vrstica ne ustrezajo najmanj enemu pogoju.

Uporaba regularnih izrazov in gnezdenih funkcij

=COUNTIFS(B2:B6;"[:alpha:]*")

Prešteje vrstice v obsegu B2:B6, ki vsebujejo le abecedne znake. Vrne 1, ker le šesta vrstica ustreza pogoju.

=COUNTIFS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Prešteje vrstice v obsegu B2:B6 brez tistih, ki vsebujejo največjo ali najmanjšo vrednost. Vrne 2, ker tretja, peta in šesta vrstica ne ustrezajo najmanj enemu pogoju.

=COUNTIFS(A2:A6;"sir.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Prešteje vrstice, katerih celice se v obsegu A2:A6 začnejo s »sir« in v obsegu B2:B6 ne vsebujejo največje vrednosti iz tega obsega. Vrne 1, ker le druga vrstica ustreza vsem pogojem.

Sklic na celico kot pogoj

Če želite enostavno spremeniti pogoj, ga lahko navedete v posebni celici in uporabite sklic na to celico v pogoju funkcije COUNTIFS. Zgornjo funkcijo lahko tako zapišete na naslednji način:

=COUNTIFS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Če je E2 enako pot, funkcija vrne 1, saj se povezava na celico zamenja z njeno vsebino ter deluje kot zgornja funkcija.

Odprite datoteko s primerom: