AVERAGEIFS

Vrne aritmetično sredino vseh celic v obsegu, ki ustrezajo podanim pogojem. Funkcija AVERAGEIFS sešteje vse rezultate, ki se ujemajo z logičnimi preizkusi, in deli to vsoto s številom izbranih vrednosti.

Skladnja

AVERAGEIFS(Obseg_funcije; Obseg1; Pogoj1 [ ; Obseg2; Pogoj2 [;...]]))

Obseg_funkcije – obvezen argument. Gre za obseg celic, ime imenovanega obsega ali oznako stolpca ali vrstice, ki vsebuje vrednosti za izračun povprečja.

Pogoj1 – obvezen argument. Pogoj v obliki izraza ali sklica na celico z izrazom, ki določa, katere celice se uporabijo pri štetju. Izraz lahko vsebuje besedilo, števila, regularne izraze (če so omogočeni v nastavitvah računanja) ali nadomestne znake (če so omogočeni v nastavitvah računanja).

Obseg2 – neobvezen argument. Obseg2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Obseg1.

Pogoj2 – Neobvezno. Pogoj2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Pogoj1.

Ikona opozorila

Obseg_funkcije in Obseg1, Obseg2, ... morajo biti enake velikosti, sicer funkcija vrne nap:502 – Neveljaven argument.


Ikona opombe

Logična relacija med pogojema lahko določimo kot logični IN oz. AND (konjunkcijo). Z drugimi besedami: če in samo če so izpolnjeni vsi dani pogoji, se vrednost ustrezne celice danega obsega_funkcije uporabi v izračunu.


Funkcija ima lahko do 255 argumentov, kar pomeni, da lahko določite 127 pogojev in njihovih obsegov.

Ikona opozorila

Če celica vsebuje TRUE, je obravnavana kot 1, če vsebuje FALSE pa kot 0 (nič).


Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Primeri

Oglejte si naslednjo tabelo

A

B

C

1

Ime izdelka

Prodaja

Prihodek

2

sirotka

20

65

3

sir

35

85

4

sladoled

20

190

5

led

17

180

6

sirotka-kozja

ni

ni


Ikona opozorila

V vseh spodnjih primerih vsebujejo obsegi za izračun vrstico številka 6, vendar je prezrta, ker vsebuje besedilo.


Enostavna raba

=AVERAGEIFS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Izračuna srednjo vrednost vseh vrednosti iz obsega B2:B6, ki so večje ali enake 20. Vrne 25, saj peta vrstica ne ustreza pogoju.

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6:">=20";C2:C6;">70")

Izračuna povprečje za vrednosti iz obsega C2:C6, ki so večje od 70, in ustrezajo celicam v B2:B6, ki imajo vrednosti večje ali enake 20. Vrne 137,5, saj druga in peta vrstica ne ustrezata niti enemu pogoju.

Uporaba regularnih izrazov in gnezdenih funkcij

=AVERAGEIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Izračuna povprečje za vrednosti v obsegu C2:C6, ki ustrezajo vsem vrednostim iz obsega B2:B6, razen največji in najmanjši vrednosti v njem. Vrne 127,5, ker tretja in peta vrstica ne ustrezata niti enemu pogoju.

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;"sir.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Izračuna povprečje za vrednosti iz obsega C2:C6, ki ustrezajo vsem celicam obsega A2:A6, ki se začnejo s »sir«, in vsem celicam iz obsega B2:B6, razen tistim z največjo vrednostjo. Vrne 65, ker le druga vrstica ustreza vsem pogojem.

Sklic na celico kot pogoj

Če želite enostavno spremeniti pogoj, ga lahko navedete v posebni celici in uporabite sklic na to celico v pogoju funkcije AVERAGEIFS. Zgornjo funkcijo lahko tako zapišete na naslednji način:

=AVERAGEIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Če je E2 = sir, funkcija vrne 65, saj se povezava na celico zamenja z njeno vsebino.

Odprite datoteko s primerom: